Hướng dẫn đặt hàng nhanh:

1. Đặt hàng qua điện thoại

Quý khách gọi điện thoại tới số: HOTLINE: 0937.86.10.87 hoặc 0902.984.117 để đặt hàng.

2. Đặt hàng qua email
Quý khách soạn đơn hàng theo nội dung dưới đây và gửi tới địa chỉ: shopntkonline@gmail.com

Tên sản phẩm: ………………..
Địa chỉ người đặt hàng: …………
Địa chỉ người nhận hàng: ………
Điện thoại liên hệ: ………………
Phương thức sẽ thanh toán: ……

Sau khi nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ gửi thông báo tới quý khách số tiền phải thanh toán cho đơn hàng.